Zoznam účtovníkov

1.. Ing. Eva Sabová Trenčín, Daňový poradca
Hlavnou náplňou mojej činnosti v oblasti služieb daňového poradenstva je pomoc klientom pri riešení daňových sporov, zastupovanie v daňovom konaní, ...

2.. Ing. Helena Jasaňová/ TAXEL, s.r.o. Košice, Daňový poradca
člen SKDP- Slovenská komora daňových poradcov, účtovnícka firma, podvojné a jednoduché účtovníctvo, mzdy, spracovanie žiadostí o poskytnutie dotácií z UPSVaR pre ...

Odporúčame