Ako poukázať 2% zo zaplatenej dane

2percenta.jpg

2% dane z príjmu, rozhodnite sa do 31. marca

 

Vysvetlenie 2% dane z príjmu

Na Slovensku je ešte stále platný zákon o dani z príjmu, ktorý vo svojom paragrafe 50 hovorí o použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely. Podľa tohoto paragrafu každý občan, alebo firma v prípade, že platí daň z príjmu môže 2% (pre jednoduchosť to budeme volať 2%. V určitých prípadoch to môže byť 1,5%. Inokedy zasa až 3%) z týchto daní venovať v prospech neziskových organizácií, alebo združení, ktoré sa o tieto peniaze uchádzajú. Tieto peniaze potom organizácie použijú na verejnoprospešné aktivity. Môžete tak priamo rozhodnúť o tom na čo sa 2% z Vašich daní použijú.

Neide pritom o daň naviac. Vaša daň sa tým nezmení. V podstate iba Vy sám/a rozhodnete o tom na čo sa použijú Vaše dane. 2% z dane nemusíte venovať iba jednému prijímateľovi. 2% môžete rozdeliť medzi viacerých prijímateľov. Minimálna čiastka ktorú môže pokázať fyzická osoba je 3,32€. Ak je daňovníkom Právnická osoba minimálna suma poukázaná jednému poberateľoovi je 8,30€.

Termíny platné pre poukázanie 2% dane

15.01.2013 - Komora notárov SR zverejní konečný Zoznam prijímateľov 2% na rok 2013

15.02.2013 - Posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2012

31.03.2013 - Termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – spolu s daňovým priznaním sa odovzdávajú aj vyplnené tlačivá 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

 

Tlačivá pre 2% z daní

Pre zamestnancov, ktorí chcú rozhodnúť o 2% z daní

  1. vyhlásenie.pdf 
  2. vyhlásenie.rtf
  3. potvrdenie o zaplatení dane 

Pre Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami a chcú poukázať 2% z daní

  1. Pre osoby, ktoré podávajú Daňové priznanie typ A Stiahnúť tu>>>
  2. Pre osoby, ktoré podávajú Daňové priznanie typ B Stiahnúť tu>>>

Pre dobrovoľníkov

  1. Príjímateľ Stiahnúť tu >>>
  2. Vysielajúca organizácia Stiahnúť tu >>>

Právnické osoby(firmy)

  1. Tlačivá daň z príjmov právnických osôb Stiahnúť tu>>>

 

2% z daní čo dodať na záver

Určite si nenechajte zobrať príležitosť rozhodnúť o svojich 2% daní. Ak si vyberiete dobre a poukážete 2% z daní organizácii ktorej veríte, je zaručené, že Vaše peniaze budú použité lepším spôsobom ako by s nimi naložil štátny aparát. Rozhodnite sa preto správne.

Nechce sa Vám na budúci rok zaoberať 2% z daní? Nechajte to na niektorú z účtovných firiem z nášho katalógu účtovníkov.

Všetko o 2% z daní sa dozviete na stránke www.rozhodni.sk.

Odporúčame