Daňový bonus na dieťa pre rok 2012/2013

Daňový bonus Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR opatrením č. 181/2012 Z. z. o úprave súm životného minima upravilo s účinnosťou od 1. júla 2012 sumy životného minima.  Suma bola stanovená na 252,36€ čo predstavuje na mesiac daňový bonus na jedno dieťa vo výške 21,03.

Oproti predchádzajúcemu obdobiu kedy bola výška daňového bonusu na dieťa 246,12€ a mesačne 20,51 to predstavuje \"nárast\" o 6,24€ ročne a 0,52 € mesačne.

Zvýšená suma mesačného daňového bonusu sa prvýkrát vyplatí za mesiac júl 2012 pri vyplatení mzdy v auguste 2012.

 

Nechce sa Vám sledovať zákony? Najdite si účtovníka na našej stránke.

Odporúčame