Daňový bonus na dieťa pre rok 2013/2014

Daňový bonus na dieťa pre rok 2013/2014

Daňový bonus na dieťa pre rok 2013/2014 sa zmenil

Tak ako každý rok aj tento rok došlo s platnosťou od 01.07.2013 k zmene výšky daňového bonusu na dieťa. Túto výšku stanovilo ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny na sumu 256,92€ na rok. Táto suma teda predstavuje daňový bonus na dieťa vo výške 21,41€ mesačne.

Ako sa zmenil daňový bonus na dieťa? 

Pre lepšiu predstavu zmeny daňového bonusu uvádzame porovnanie s predchádzajúcim obdobím kedy bol daňový bonus na dieťa nižší. Na rozdiel od poslednej zmeny kedy sa mesačne jednalo iba o nárast vo výške 0,52€ bude zmena o čosi "razantnejšia". Navýšenie predstavuje sumu 1,1€ mesačne a teda 13,20€ ročne.

Porovnanie daňových bonusov

 výška daňového bonusu ročnevýška daňového bonusu mesačne
obdobie 2012/2013246,12€20,51€
obdobie 2013/2014256,92€21,41€

Nechce sa Vám sledovať zmenu výšky daňového bonusu? Nechajte to na odborníkov. Vyberte si z ponuky našich účtovníkov. Nájsť účtovníka.

Odporúčame