Kontrolný výkaz DPH

Kontrolný výkaz DPH

Kontrolný výkaz DPH - vysvetlenie

Od 1.1.2014 majú podľa zákona o DPH plátcovia DPH povinnosť posielať na daňový úrad okrem Priznania DPH, súhrného výkazu DPH aj nový výkaz a to Kontrolný výkaz DPH.

Povinnosť podať kontrolný výkaz DPH- od kedy?

Prvý krát budú daňové subjekty podávať kontrolný výkaz vo februári za zdaňovacie obdobie január/2014 (mesačný plátcovia) a v apríli za zdaňovacie obdobie 1 Quartálu (štvrťročný plátcovia). Zákon naďalej ponechal povinnosť podať kontrolný výkaz do 25 dní od skončenia zdaňovacieho obdobia. Výkaz sa bude podávať elektronicky v elektronickej podobe tak ako sme si pri štátnych inštitúciách už zvykli vo formáte XML.

Aké podania kontrolného výkazu bude možné podať?

Tak ako sme zvyknutý bude možné  podať riadny kontrolný výkaz DPH a tiež opravný kontrolný výkaz DPH. Rozdiel oproti ostatným výkazom podávaným na daňový úrad bude v tom, že pri opravnom kontrolnom výkaze sa budú elektronicky posielať iba rozdielové údaje.

Čo bude kontrolný výkaz obsahovať?

  • zoznam vydaných faktúr,(vyšlé faktúry)
  • zoznam prijatých faktúr, (došlé faktúry)
  • zoznam opravných faktúr čiže dobropisov, ťarchopisov a to prijatých aj vydaných,
  • údaje o obrate, evidovanom cez elektronickú registračnú pokladnicu,
  • údaje o obrate, evidovanom mimo elektronickej registračnej pokladnice.

Súbory na stiahnutie:

 

Kontrolný výkaz DPH               Novela zákona o DPH

 

Nechce sa Vám sledovať zmeny vo výkazníctve pre finančný úrad? Vyberte si z našich účtovníkov a účtovníčok.

 

 

 

 

 

Odporúčame