Milionárska daň pre rok 2012. Aké sú sumy?

Milionárska daň pre rok 2012. Aké sú sumy?

Čo potrebujete vedieť o milionárskej dani za rok 2012?

 

Čo je milonárska daň?

Milionárskou daňou sa v praxi označuje postupné znižovanie nezdaniteľnej časti základu dane takého zamestnanca, ktorý dosiahol v priebehu roka základ dane vyšší ako 18 983 eur.

Koho sa dotkne milionárska daň?

Pre výpočet tzv. "milionárskej dane" platia pre rok 2012 tieto sumy:

Ak daňovník dosiahne za celé zdaňovacie obdobie základ dane vyšší, alebo rovný 33 561,94 EUR, tak jeho nezdaniteľná časť na daňovníka je 0 EUR.

Ak daňovník dosiahne za celé zdaňovacie obdobie základ dane vyšší ako 18 983 EUR, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta nasledovne: 8 390,486 - (základ dane/4), výsledok sa zaokrúhli na celé centy nahor.

Ak daňovníkov daňový základ dane nepresiahne sumu 18 983 EUR, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je 3 664,74 EUR.

 

Nechce sa Vám sledovať neustále zmeny zákonov? Vyberte si z našich registrovaných účtovníkov!

 

Odporúčame