Novela zákona o DPH platná od 01.10.2012 a od 01.01.2013

Novela zákona o DPH platná od 01.10.2012 a od 01.01.2013

Školenie novela zákona o DPH platná od októbra 2012 a od januára 2013

Vo Zvolene sa dňa 04.10.2012 uskutočnilo školenie o novele zákona o DPH. Školenie bolo zamerané na zmany zákona platné od 01.10.2012 a od 01.01.2013. Školenie sa uskutočnilo v zasadačke Mestského úradu vo Zvolene. Lektorkou bola Ing. Beáta jarošová, PhD.

Školenie organizovala Akadémia účtovníkov slovenska

Ďalšie pripravované školenia

  • Daň z príjmov fyzických osôb + novela zákona
  • Daň z príjmov právnických osôb + novela zákona
  • Základy DPH s príkladmi
  • Zákonník práce - novela účinná od 01.01.2013
  • Kurz Základy jednoduché účtovníctvo pre podnikateľov
  • Kurz Základy podvojné účtovníctvo pre podnikateľov

O konaní školení Vás budeme informovať cez našu stránku, alebo emailom.

Nechce sa Vám sledovať zákony? Najdite si účtovníka na našej stránke.

Odporúčame