Odpočítateľná položka platná pre rok 2012

Odpočítateľná položka platná pre rok 2012

Pre rok 2012 je výška odpočítateľnej položky stanovená na 3644,74€, Daňovník má právo na odpočet tejto sumy zo svojho daňového základu. 

Nechce sa Vám sledovať zákony? Najdite si účtovníka na našej stránke.

Odporúčame