Odvody SZČO

Platenie odvodov SZČO od 01.01.2013 do 31.12.2013

Odvody SZČO

Táto tabuľka sa vzťahuje na SZČO, ktorých príjem nepresiahol sumu 4078,68 v roku 2011, respektíve 4716€ v roku 2012

SZČO s (hrubým ročným) príjmom za rok 2011 nižším ako 4 078,68 €, príp. aj za rok 2012 nižším ako 4 716 €(suma je rozhodujúca pre povinné platenie poistného od 1. 7. 2013) a poistné od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013

Nemocenské PoistenieNeplatí; ale môže platiť dobrovoľne 4,4 % z VZ
najmenej z 393 € mesačne, t. j. 17,29 €
v úhrne najviac z 3 930 € mesačne, t. j. 172,92 €
Starobné poistenieNeplatí; ale môže platiť dobrovoľne,
- ak nie je sporiteľom v DSS, 18 % 
z VZ
najmenej z 393 € mesačne, t. j. 70,74 €
v úhrne najviac z 3 930 € mesačne, t. j. 707,40 €
- ak je sporiteľ  14 % (+ 4 %) z VZ
najmenej z 393 € mesačne, t. j. 55,02 € (+ 15,72 €)
v úhrne najviac z 3 930 € mesačne, t. j. 550,20 € (+ 157,20 €)
Invalidné poistenieNeplatí
Poistenie v nezamestnanostiNeplatí
Preddavky na zdravotné poistenie14 % z VZ najmenej z minimálneho základu, t. j. 50 % z priemernej mesačnej mzdy
t. j. zo sumy 393 € mesačne, t. j. 55,02 €
najviac zo sumy 3 930 € mesačne, t. j. 550,20 €
Úrazové poistenieNeplatí
Garančné poistenieNeplatí
Rezervný fond solidarityNeplatí; ak je dobrovoľne dôchodkovo poistenou osobou je povinný platiť 4,75 % z VZ ****
najmenej zo sumy 393 € mesačne, t. j. 18,66 €
v úhrne najviac z 3 930 € mesačne, t. j. 186,67 €

 

Nebaví Vás neustále sledovanie odvodov pre SZČO? Nájdite si účtovníka v našom katalógu.

Zdroj Dane a účtovníctvo.

Odporúčame