Preddavky do zdravotných poisťovní vo formáte XML

Preddavky do zdravotných poisťovní vo formáte XML

Odosielanie mesačných výkazov preddavkov na zdravotné poistenie

Zamestnávatelia s povinnosťou odosielať mesačný výkaz preddavkov na zdravotné poistenie majú od 01.02.2013 povinnosť odosielať tento výkaz do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) a Union už iba vo formáte XML. Na mesiac február bolo stanovené ešte prechodné obdobie po tomto termíne čiže za mesiac marec, teda od 01.04.2013 bude možné podávať mesačný výkaz preddavkov do zdravotných posťovní VšZP a Union už iba vo formátoch XML. Zdravotná poisťovňa Dôvera zostáva zatiaľ pri formáte TXT.

XML komunikácia so zdravotnými poisťovňami

Očakáva sa že časom bude celá komunikácia s inštitúciami, ako je Finančný úrad (po starom Daňový úrad) Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne prebiahať cez XML komunikáciu. Jedná sa o veľmi jednoduchý jazyk vhodný na komunikáciu ekonomických softvérov s portálmi inštitúcií. Celá ťarcha implementácie je síce prenesená na programátorov ekonomických a účtovných softvérov, ale to je pre nás účtovníkov vyhovujúce. Už si len priať, aby komunikácia bola bezproblémová a výrobcovia ekonomických softvérov už mali komunikáciu zapracovanú v potrebných termínoch.

Nechce sa Vám sledovať zmeny v komunikácii medzi zdravotnými poisťovňami? Nechajte to na profesionálnych účtovníkov z nášho portálu. Vyberte si účtovník a podľa regiónu.

Ste účtovník? Zaregistrujte sa! Firmy Vás hľadajú.

Odporúčame