Ročné zúčtovanie poistného za rok 2012

Ročné zúčtovanie poistného za rok 2012

Informácia o novele vyhlášky MZ SR č. 130/2012 Z. z. a o ročnom zúčtovaní poistného za rok 2012


Určite ste postrehli,
že od 01. 06. 2013 nadobudla účinnosť novela vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 130/2012 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, preplatkov a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie, ktorá upravila ročné zúčtovanie poistného za rok 2012.

Vyhláška upravuje okruh osôb, ktorým zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie, termín pre oznámenie príjmov z vyplatených podielov na zisku, či spresňuje výpočet vymeriavacích základov a preddavkov na poistné pre samostatne zárobkovo činné osoby.

Podrobné informácie o zmenách, príjmoch, ktoré vstupujú do výpočtu RZ, poistencoch a platiteľoch poistného, ktorým RZ vykonáme ako aj o oznamovaní výsledkov a termínoch RZ nájdete na  internetovej stránke www.vszp.sk.

Informácie nájdete v časti pre platiteľov v ročnom zúčtovaní poistného za rok 2012.

Nechce sa Vám sledovať Ročné zúčtovanie poistného? Zverte sa do rúk našich registrovaných účtovníkov.

Odporúčame